viernes, 10 de mayo de 2013

O CONCELLO DE AS PONTES DESTINA MÁIS DE 400.000 EUROS A SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURAIS, SOCIAIS, VECIÑAIS OU MEDIOAMBIENTAIS CON SEDE NO MUNICIPIO

O Concello de As Pontes ven de abrir o prazo para solicitar as axudas municipais dirixidas a entidades deportivas, asociacións veciñais, medioambientais, culturais e sociais para o ano en curso. A partida ascenderá a un total de 423.200 euros que servirán para sufragar cursos, actividades do máis variopintas, obras, fomento do deporte ou da cultura tradicional, entre outros obxectivos e, deste xeito, axudar ao impulso da participación cidadá. No que respecta aos colectivos veciñais, éstes repartiranse un total de 31.500 euros que terán como destino dende cursos ata melloras nos seus locais de actuación; con respecto ás entidades culturais, éstas repartiranse 100.400 euros para as súas actividades, namentras que asociacións de ámbito medioambiental contarán con 4.000 euros. Asemade, os colectivos que realizan actividades de ámbito social recibirán unha aportación de 61.300 euros namentras que a partida con maior orzamento será a adicada aos colectivos deportivos, entre os que se dividirán 226.000 euros para as súas actividades e competicións. A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva e para obtar ás mesmas é preciso que as entidades se atopen legalmente constituídas, deben estar inscritas no Rexistro de Asociacións de Galicia, e no Rexistro de Asociacións do Concello das Pontes, carecer de fins de lucro,desenvolver as súas actividades no ámbito territorial do Concello ou sobre temas de interese para o Concello, non estar inmersas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas e estar ao día nas súas obrigas tributarias ca Axencia Tributaria, coa Seguridade Social e co Concello e tamén coas persoas que lles presten servizos. No tocante ás solicitudes, éstas deberanse presentar no Rexistro Xeral do Concello de As Pontes no prazo de dez días que comezan a contar hoxe, sendo necesario entregar o pertinente boletín de inscrición e a documentación esixida, segundo cada tipo de entidade, e que tamén se pode consultar no Rexistro Xeral do Concello. Asemade, a información completa desta convocatoria tamén está á desposición da cidadanía na edición de onte do Boletín Oficial da Provincia, no enderezo www.dicoruna.es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario