martes, 14 de enero de 2014

Está aínda aberto o prazo de inscrición para participar nunha nova acción formativa da Concellería de emprego, "Xestión administrativa básica”.

As inscricións hai que formalizalas no departamento de emprego municipal ata este venres e en horario de 9:00 a 14:00 horas. Os alumnos/as deberán estar inscritos como demandantes de emprego, ademais de posuir o certificado da ESO e estar empadroados/as na vila e incorporaranse á acción formativa por rigorosa orde de inscrición ata completar as 15 prazas habilitadas. A escolla desta formación parte dos datos elaborados polo Observatorio galego das cualificacións, que din que unha das ocupacións con maior número de contratos rexistrados na comarca do Eume é a de Empregados administrativos. Así, o departamento de orientación laboral pretende formar ás persoas desempregadas con baixa cualificación do municipio nunha das áreas con maior probabilidade de inserción. Trátase dunha acción formativa de 195 horas de duración nas que os alumnos/as adquirirán coñecementos relacionados coa organización dunha empresa e os seus distintos departamentos, aprendendo a xestionar stocks e almacéns, adquirindo coñecementos de atención ao cliente e comunicación, facturación, pedidos e albarán ou contabilidade en aplicacións informáticas, o que ven supor un amplo programa destinado a acadar unha formación integral na área administrativa. Dende a concellería de Emprego, Turismo e Novos Proxectos, que dirixe Ana Pena, preténdese crear un perfil profesional para as persoas con menor cualificación, como colectivo prioritario nas accións de orientación laboral, de cara a adquirir as capacidades e competencias en condicións óptimas para asumir as responsabilidades propias do desenvolvemento de funcións e tarefas na área de administración e facilitar o seu acceso ao mercado de traballo. O curso comezará nunha semana, o luns 20 de xaneiro, e desenvolverase ata o 16 de abril. Hai tan só 15 prazas, todas para persoas desempregadas , que asistirán ás clases en horario de mañá e para formarse en competencias administrativas,  

No hay comentarios:

Publicar un comentario